Du får en skräddarsydd behandling för att förbättra din situation och hälsa. Jag går igenom dina problemområden med hjälp av djupgående frågor och undersökning av dina besvär som eventuellt kompletteras med provtagningar för att få en mer komplett bild av hur din kropp mår. Sedan föreslår jag en behandlingsplan. Jag använder mig både av kunskaper från den västerländska och den kinesiska medicinen.