Ibland behöver man förstå mer vad som händer i kroppen då kan man kompletera med blodprover, DNA-tester samt vävnadsprov.

Covid-19 test: I vårt samarbete med Medisera och Werlabs   kan du testa dig  för om se om du har antikroppar. Är du sjuk just nu kan du beställa hemtest i vårt samarbete med Dynamic Code.  Våra rabattkoder gäller inte för dessa tester just nu.

Medisera tillsammans med CL friskvård & Rehab vill vi främja hälsa genom att göra det enkelt för människor att få medicinsk information via blodprov och erbjuder hälsokontroller online. Patienten själv eller vi väljer tillsammans den hälsokontroll som är aktuell för dig, patienten lägger sin beställning, e-remissen skickas till valt provtagningsställe och blodprovet kan tas direkt. När provsvaren är klara kommenteras de av en av våra läkare som ringer upp om något är gravt avvikande. Blodanalysen konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden. Patienten kan sedan ta del av sina resultat genom att logga in med Bank-Id i ”Min Journal”. Provtagning och laboratorieanalys håller hög klinisk standard, samma som svensk sjukvård, bland annat i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Ta med ditt svar till din bokade tid på kliniken. För blodprover genom CL Friskvård & Rehab skriv in koden: clfrisk när du beställer test så får du 20% rabatt!

Werlabs Hälsokontroll genom blodprov. Med ett enkelt blodprov hjälper vi dig följa, förstå och förbättra din hälsa. Ta med ditt svar till din bokade tid på kliniken. För blodprover genom CL Friskvård & Rehab skriv in koden: cecilia2018 när du beställer test så får du 20% rabatt!

Dynamic code Moderna självtester baserade på DNA-teknik där du, tack vare lättillgängliga onlinetjänster, ges nya möjligheter att ta kontrollen över din hälsa och bli mer delaktig i den egna vården. Med hjälp av ditt test från Dynamic Code tas provet bekvämt hemma och ditt provsvar hämtas sedan smidigt online. Ta med provresultatet till din bokade tid på kliniken. Beroende på vad svaret visar så kan och har du också möjligheten att bli kopplad till en traditionell läkare online och enkelt få medicinsk rådgivning eller E-recept om det skulle vara så att du behöver detta för din vidare behandling. För prover genom CL Friskvård & Rehab skriv in koden: clfrisk när du beställer test så får du 10% rabatt!

Hårmineralanalys är ett vävnadsprov av ditt hår som tas på kliniken,  för att titta på förhållandet mellan vissa näringsämnen och toxiska ämnen samt klarlägga metabolisk typ. Analysen skickas och utförs av laboratoriet Trace elements i USA. Detta ger en mer komplett bild av hur din kropp mår – både vad gäller näring, mag-tarm-kanalen, ämnesomsättningen, det hormonella, gifter och inflammationer.

Boka tid här