Ibland behöver man förstå mer vad som händer i kroppen då kan man kompletera med blodprover, DNA-tester samt vävnadsprov.

Werlabs Hälsokontroll genom blodprov. Med ett enkelt blodprov hjälper vi dig följa, förstå och förbättra din hälsa. Ta med ditt svar till din bokade tid på kliniken. För blodprover genom CL Friskvård & Rehab skriv in koden: cecilia2018 när du beställer test så får du 20% rabatt!

Dynamic code Moderna självtester baserade på DNA-teknik där du, tack vare lättillgängliga onlinetjänster, ges nya möjligheter att ta kontrollen över din hälsa och bli mer delaktig i den egna vården. Med hjälp av ditt test från Dynamic Code tas provet bekvämt hemma och ditt provsvar hämtas sedan smidigt online. Ta med provresultatet till din bokade tid på kliniken. Beroende på vad svaret visar så kan och har du också möjligheten att bli kopplad till en traditionell läkare online och enkelt få medicinsk rådgivning eller E-recept om det skulle vara så att du behöver detta för din vidare behandling.

Hårmineralanalys är ett vävnadsprov av ditt hår som tas på kliniken,  för att titta på förhållandet mellan vissa näringsämnen och toxiska ämnen samt klarlägga metabolisk typ. Analysen skickas och utförs av laboratoriet Trace elements i USA. Detta ger en mer komplett bild av hur din kropp mår – både vad gäller näring, mag-tarm-kanalen, ämnesomsättningen, det hormonella, gifter och inflammationer.

Boka tid här