Vill ni få hjälp att nå era friskvårds- och hälsomål? Vi utvecklar och erbjuder kollektiva och individuella paket inom friskvård och rehabilitering – som är anpassade till ert företags och er personals behov.

Ett exempel kan vara massage på jobbet. Våra skräddarsydda lösningar stärker företagets effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet. Alla företag vet hur dyrt det är med sjukskrivningar och en personal som inte mår bra. Genom ett bra friskvårdspaket kan man enkelt hålla nere kostnaderna i samband med sjukskrivningar och få personalen att ligga på topp oftare. Tillsammans skapar vi individuella program som är anpassade till såväl företagets som medarbetarnas aktuella behov. CL Friskvård & Rehab Jag samarbetar i de här frågorna med bland annat kostrådgivare, ergonomer, fotvårdsterapeuter och personliga tränare.

Vi arbetar passionerat och professionellt för:

•  Ökad prestationsförmåga
•  Kortare rehabiliteringstider
•  Kortare sjukskrivningar
•  Välmående, friskare och mer närvarande medarbetare
•  Bättre livskvalité och ett rikare liv

Vårt mål är att hålla din personal så frisk som möjligt – med friskvård i världsklass!

Länk

Skatteverket om företagsfriskvård

Exempel på kundföretag: