Människor kommer till oss av många olika anledningar. Det kan handla om problem som är inre eller yttre.

De kan röra arbetssituationen, vara hormonella, muskulära eller ha med skelettet att göra. Oavsett problemområde, undersöker vi dig och ställer djupgående frågor. Sedan får du en skräddarsydd behandling för att förbättra din situation och hälsa.

Vår undersökning av dina besvär får eventuellt kompletteras med provtagningar för en mer komplett bild av hur din kropp mår. Efter det föreslår vi en behandlingsplan. Vi använder oss både av kunskaper från den västerländska och den kinesiska medicinen.

Många av våra klienter är människor som presterar på topp i sitt arbete eller inom någon sport eller konstnärlig gren. De vet att det krävs en hållbar och optimal hälsa för att kunna göra detta. Under Referenser och patientberättelser hittar du exempel på hur vi hjälpt olika personer med olika typer av problem och på vilket sätt deras liv fungerar bättre idag.