GDPR – Dataskyddsförordningen – Vår policy om personuppgiftshantering.

Vi skyddar dina personuppgifter! GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny EU-förordning som började att gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts. För CL friskvård & Rehab  AB är det viktigt att du som kund/patient känner dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. 

Personuppgiftsansvarig är: 

Bolagsnamn: CL Friskvård & Rehab AB

Org.nr.: 559063-4472

Adress: Heldundsbacke 9, 443 38 Lerum

E-post:info@clfrisk.se  
Telefon: 0302-490991

Här följer lite information:

Insamling av information: 

Den information vi samlar in är de uppgifter om dig som du själv lämnar i samband med kontakt med oss direkt eller genom vårt bokningssysten Bokadirekt, det vill säga: namn, adress, mejladress, telefonnummer och person- och eller organisationsnummer.

Användande av information: 

Vi använder den insamlade informationen för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som kund/patient både vad gäller administrativa och praktiska spörsmål, bokningsbekräftelser och för att vi ska kunna kommunicera med varandra.

Utskick från oss: 

(Bokningssystem – Bokadirekt och Nyhetsbrev – mailchimp). Vid bokning används de kontaktuppgifter som du lämnar till oss. Nyhetsbrev skickar vi till de som så önskar och som registrerat sig för detta. Nyhetsbreven kan innehålla information om vår verksamhet, nyheter, inspiration, tips, erbjudanden, förmåner, regler och villkor. 

Du både registrerar dig själv samt avregistrerar dig enkelt i vårt Nyhetsbrev.

Vill du bli borttagen från vårt bokningssystem mailar du info@clfrisk.se och skriver ”Vänligen ta bort” så gör vi detta inom en månad.

Cookies:

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Du kan också manuellt radera alla cookies från din dator. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Hantering av journaler: 

Patientjournalerna hanteras enligt patientdatalagen. Både för din och vår säkerhet. Journalerna sparas på säkert sätt för att förhindra obehöriga att få tillgång dom.

Lagring av uppgifter: 

Vi lagrar de personuppgifter du lämnar när du blir kund/patient hos oss tills du meddelar att du inte längre vill att vi lagrar dem. Undantag görs i de fall där lag kräver att informationen sparas längre, exempelvis vad gäller bokföringslagen samt patientdatalagen.

Om du önskar ta del av dina journalhandlingar så är du varmt välkommen att skicka en förfrågan till oss på följande adress och vi handlägger så fort som möjligt dock senast inom en månad: info@clfriks.se 

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

Samarbeten med tredje part: 

Vi delar era personuppgifter som behövs i varje enskilt fall med våra personuppgiftsbiträden:

– Bokadirekt (Bokningskalender).

– Mailchimp (Nyhetsbrev).

I de fall där din behandling bekostas av ett försäkringsbolag delar vi dina personuppgifter med respektive försäkringsbolag.

Allt i enlighet med GDPR och patientdatallagen.

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer vid beställninga av prover eller produkter.

– Werlabs – blodprover

– Trace elements inc och Nutritech – Hårmineralanalys

– Dynamic code – Hemtester sjukdommar och allergier

– Alpha plus samt Holistic – webbutiker

Detta görs endast när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter på uppdraget de får av oss.

Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Vill du ha mer info kan du läsa på datainspektionen:

Om GDPR på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ 

Om Patientdatalagen https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/patientdatalagen/

Uppdateringar av denna integritetspolicy:

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att alltid finnas tillgänglig på vår hemsida.