Vi skapar förutsättningar för prestation i företag och organisationer med resultatinriktade och individanpassade behandlingar på plats eller på kliniken.

Företagsfriskvård bidrar till minskad stress och sjukfrånvaro, mer effektivitet och ökad lönsamhet på jobbet. Varje behandling utgår från individens behov och önskemål. Det är enkelt, uppskattat och helt avdragsgillt och förmånsbefriat. Erbjud företagsfriskvård och massage på jobbet för ett friskare och mer produktivt arbetslag.