När man drabbas av stress och utmattningssymptom är det ofta en rad faktorer som samverkar. Symptomen kan vara att du inte känner någon energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort. Att du har svårt att somna på kvällen eller vaknar många gånger under natten. Känner dig lättirriterad, orolig eller har ångest. Har svårt att koncentrera dig och fatta beslut. Har olika fysiska besvär som hjärtklappning, yrsel och värk – är ljudkänslig och orolig i magen. (Källa: 1177 Vårdguiden)

Jag försöker att få en helhetsbild av hur du mår genom att titta på många olika faktorer som påverkar stress- och utmattningsnivån. Förutom olika behandlingsmetoder som akupunktur, massage och QiGong, ger jag tips om kost och näring och samarbetar med personer inom olika yrkesområden. Vid svåra fall av depression och ångest, rekommenderar jag alltid att mina behandlingar ska kompletteras med besök hos samtalsterapeut eller psykolog.

Länkar

Om stress

Introduktion till QiGong

Medlem i

FaR

Håkan, teknisk projektledare – fick akupunktur av Cecilia för att läka efterdyningarna av stroken

Håkan är teknisk projektledare inom bilindustrin.  Hans arbete innebär att driva stora bilprojekt från designstadiet till leveransen av en färdig bil. Det innebär många möten för att sprida information och lösa tekniska och personella problem. Tempot är högt, liksom stressnivån. Det är Håkan som har totalansvaret för att en fungerande bil kommer på plats hos kunden. När två bilar skulle tas fram på kortare tid än vanligt och Håkan samtidigt hade en fejd med sin dåvarande granne och hans dotter fick sömnproblem, lyckades han bara få fyra timmars sömn per natt. Han drabbades av stroke, ansiktsförlamning och förlamning av vänster sida av kroppen. Efterdyningarna av stroken blev underliga nervbeteeenden runt vänster öga och uppåt pannan samt i hans högra fot – en känsla av kyla. Men Håkan tyckte inte att han fick så mycket hjälp från den vanliga sjukvården. Efter några år hittade han Cecilia och hon valde att behandla med akupunktur. Efter behandlingarna kände han sig först hjärntrött, men det mattades av. Håkan blev också lugn och avslappnad. Sedan försvann hans symptom nästan helt. Idag är Håkans kraft och uthållighet tillbaka och han känner sig tryggare igen. Självbilden är bättre. Håkan är mycket nöjd med det bemötande han fått hos Cecilia – men önskar att han hade fått den hjälpen tidigare; att sjukvården hade rekommenderat akupunktur…

 

Fler referenser och patientberättelser